Εντυπωσιακή παρουσία στο χώρο, λειτουργεί με ρεύμα, φωτίζει απαλά και απελευθερώνει το άρωμα σε μορφή χρωματιστού ατμού.